معرفی خدمت

نام خدمت کلان

صدور مجوز و پروانه های امور دامپروری (موافقت اصولی، تاسیس، بهره برداری، بهداشتی، تمدید، توسعه، انتقال، ابطال)

شناسه خدمت کلان

13021182000

عنوان زیرخدمت

کارت شناسایی دامداری های روستایی(صدور-تمدید-اصلاح-ابطال-تغییرنام-تغییر فعالیت)

شناسه زیر خدمت

13021182100 

نوع خدمت

G2C , G2B

توضیحات خدمت

اجرای عملیات بهسازی و نوسازی اماکن دامی روستایی

وضعیت الکترونیکی بودن خدمت

غیرالکترونیکی

آدرس اینترنتی خدمت

ندارد

فایل شناسنامه خدمت

دانلود

 
 
 
 
 

شرایط ارائه خدمت

واجدین شرایط درخواست خدمت

دامداران روستایی و عشایری

مدارک لازم برای درخواست خدمت

کپی کارت ملی ، شناسنامه ، سند مالکیت یا اجاره نامه

 
 

راهنمای ارائه خدمت

محل مراجعه برای درخواست خدمت

مدیریت امور دام شهرستان مربوطه

ساعات کاری ارائه خدمت

ساعات اداری

محل مراجعه برای دریافت جواب

مدیریت امور دام شهرستان مربوطه

متوسط مدت زمان ارایه خدمت

یک ماه

هزینه ارایه خدمت

تعرفه جهاد کشاورزی

مراحل انجام کار

1- اعلام فراخوان ساماندهی

2- ثبت اطلاعات در سامانه توسط متقاضی

3- تکمیل و ارایه فرم درخواست صدور کارت شناسایی توسط متقاضی

4- بازدید کارشناس نظام مهندسی و نظام دامپزشکی از محل و صدور گواهی بهداشتی و کارت شناسایی در صورت کسب احرازشرایط

فایل راهنمای کاربران

به فایل شناسنامه خدمت مراجعه گردد.

 

 
کاربران گرامی جهت مشاوره خدمت و یا ثبت نظرات و پیشنهادت، انتقادات خود را از طریق<< فرم انتقادات و پیشنهادات >> اقدام نمایید.