معرفی خدمت

نام خدمت کلان

صدور مجوز و پروانه های مراکز ارائه خدمات امور زراعی (موافقت اصولی، تاسیس، بهره برداری، بهداشتی تمدید، توسعه، انتقال، ابطال)

شناسه خدمت کلان

13021188000

عنوان زیرخدمت

ساماندهی ایجاد بنگاههای ارائه خدمات مکانیزاسیون

شناسه زیر خدمت

13021188100

نوع خدمت

G2C , G2B

توضیحات خدمت

پروانه تاسیس شرکتهای ارائه دهنده خدمات مکانیزاسیون(صدور-تمدید-ابطال-تغییرنام-تغییرفعالیت)

وضعیت الکترونیکی بودن خدمت

غیرالکترونیکی

آدرس اینترنتی خدمت

ندارد

فایل شناسنامه خدمت

دانلود

 

شرایط ارائه خدمت

واجدین شرایط درخواست خدمت

شرکت های ارائه دهنده خدمات مکانیزاسیون

مدارک لازم برای درخواست خدمت

ارائه طرح با توجیهات فنی و اقتصادی، متناسب با شرایط منطقه (طرح پیوست).
ارائه تصویر شناسنامه، کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان)، تصویر آخرین مدارک تحصیلی، شغل فعلی، سوابق کاری و محل سکونت متقاضی یا متقاضیان.
ارائه اساسنامه، آگهی تأسیس و سایر مدارک مربوط به تأسیس و فعالیت.
ارائه مدارک مبنی بر مالکیت زمین محل استقرار شرکت
 
 

راهنمای ارائه خدمت

محل مراجعه برای درخواست خدمت

مدیریت مرکز توسعه مکانیزاسیون در شهرستان مربوطه

ساعات کاری ارائه خدمت

ساعات اداری

محل مراجعه برای دریافت جواب

مدیریت مرکز توسعه مکانیزاسیون در شهرستان مربوطه

متوسط مدت زمان ارایه خدمت

آنلاین

هزینه ارایه خدمت

رایگان

مراحل انجام کار

فلوچارت در شناسنامه خدمت وجود دارد.

 

فایل راهنمای کاربران

مطالب راهنما در آدرس agmdc.ir قابل استفاده می باشد.

 

 
کاربران گرامی جهت مشاوره خدمت و یا ثبت نظرات و پیشنهادت، انتقادات خود را از طریق<< فرم انتقادات و پیشنهادات >> اقدام نمایید.