معرفی خدمت

نام خدمت کلان

پروا نه تاسیس ،بهره برداری آزمایشگاه تشخیصی

شناسه خدمت کلان

در حال پیگیری

عنوان زیرخدمت

پروانه بهره برداری آزمایشگاه تشخیصی(صدور-تمدید-اصلاح-ابطال-تغییرنام -تغییر کشت)

شناسه زیر خدمت

در حال پیگری

نوع خدمت

G2C , G2B

توضیحات خدمت

وضعیت الکترونیکی بودن خدمت

غیرالکترونیکی

آدرس اینترنتی خدمت

ندارد

فایل شناسنامه خدمت

در حال پیگیری

 

شرایط ارائه خدمت

واجدین شرایط درخواست خدمت

مدارک لازم برای درخواست خدمت

ا

 
 

راهنمای ارائه خدمت

محل مراجعه برای درخواست خدمت

ساعات کاری ارائه خدمت

ساعات اداری

محل مراجعه برای دریافت جواب

متوسط مدت زمان ارایه خدمت

هزینه ارایه خدمت

تعرفه جهاد کشاورزی

مراحل انجام کار

به فایل شناسنامه خدمت مراجعه شود.

فایل راهنمای کاربران

به فایل شناسنامه خدمت مراجعه گردد.

 
 

 
کاربران گرامی جهت مشاوره خدمت و یا ثبت نظرات و پیشنهادت، انتقادات خود را از طریق<< فرم انتقادات و پیشنهادات >> اقدام نمایید.