معرفی خدمت

نام خدمت کلان

خدمات حمایتی امور آب وخاک توسط وزارت جهادکشاورزی به بهره برداران

شناسه خدمت کلان

13021190

عنوان زیرخدمت

صدور مجوز فعالیت مشاوران،مجریان و ناظرین سامانه های آبیاری نوین

شناسه زیر خدمت

13021190100

نوع خدمت

G2C , G2B

توضیحات خدمت

فرآیند اجرای سامانه نوین آبیاری

وضعیت الکترونیکی بودن خدمت

الکترونیکی

آدرس اینترنتی خدمت

novinabyari.maj.ir

فایل شناسنامه خدمت

دانلود

 

 
کاربران گرامی جهت مشاوره خدمت و یا ثبت نظرات و پیشنهادت، انتقادات خود را از طریق<< فرم انتقادات و پیشنهادات >> اقدام نمایید.