معرفی خدمت

نام خدمت کلان

صدور مجوز و پروانه های مراکز ارائه خدمات بازرگانی و صنایع تبدیلی وتکمیلی و شرکتهای مهندسی-مشاوره ای(موافقت اصولی، تاسیس، بهره برداری، تمدید، توسعه، انتقال، ابطال)

شناسه خدمت کلان


عنوان زیرخدمت

صدورجواز تاسیس صنایع انتقالی از وزارت صنعت معدن تجارت

شناسه زیر خدمت

13021193000

نوع خدمت

G2C , G2B

توضیحات خدمت

صدور جواز تاسیس، اصلاحیه جواز تاسیس، تمدید جواز ، ابطال جواز، همچنین صدور پروانه بهره برداری، المثنی پروانه بهره برداری، اصلاحیه پروانه بهره برداری و ابطال پروانه بره برداری. و صدور مجوز طرح توسعه به منظور شروع یک فعالیت صنعتی مرتبط با صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

وضعیت الکترونیکی بودن خدمت

الکترونیکی

آدرس اینترنتی خدمت

eagri.maj.ir

فایل شناسنامه خدمت

دانلود

 

شرایط ارائه خدمت

واجدین شرایط درخواست خدمت

بهره برداران

مدارک لازم برای درخواست خدمت

به شناسنامه خدمت مراجعه گردد.
 
 

راهنمای ارائه خدمت

محل مراجعه برای درخواست خدمت

درگاه اینترنتی خدمت

ساعات کاری ارائه خدمت

تمام وقت

محل مراجعه برای دریافت جواب

مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان مربوطه

متوسط مدت زمان ارایه خدمت

15 روز

هزینه ارایه خدمت

یکصد هزار ریال ابطال تمبر اداره مالیات دارد. (جزییات در شناسنامه خدمت موجود می باشد.)

مراحل انجام کار

فلوچارت در شناسنامه خدمت وجود دارد.

فایل راهنمای کاربران

دارد

 
 

 
کاربران گرامی جهت مشاوره خدمت و یا ثبت نظرات و پیشنهادت، انتقادات خود را از طریق<< فرم انتقادات و پیشنهادات >> اقدام نمایید.