معرفی خدمت

نام خدمت کلان

صدور مجوزها و پروانه های امور باغبانی (موافقت اصولی، تاسیس، بهره برداری، بهداشتی تمدید، توسعه، انتقال، ابطال)

شناسه خدمت کلان

13021185000

عنوان زیرخدمت

مجوز احداث باغ دیم در اراضی شیب دار

شناسه زیر خدمت

در حال پیگیری

نوع خدمت

G2C , G2B , G2G

توضیحات خدمت

ایجاد باغات دیم در اراضی شیب دار

وضعیت الکترونیکی بودن خدمت

الکترونیکی

آدرس اینترنتی خدمت

eagri.maj.ir

فایل شناسنامه خدمت

در حال پیگیری

 

شرایط ارائه خدمت

واجدین شرایط درخواست خدمت

عموم مردم

مدارک لازم برای درخواست خدمت

مدارک هویتی و مدارک زمین برای مستثنیات، درخواست احداث شامل محل مورد نظر و محصول یا محصولات مد نظر
 
 

راهنمای ارائه خدمت

محل مراجعه برای درخواست خدمت

مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مربوطه

ساعات کاری ارائه خدمت

ساعات اداری

محل مراجعه برای دریافت جواب

مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مربوطه

متوسط مدت زمان ارایه خدمت

دو ماه

هزینه ارایه خدمت

رایگان

مراحل انجام کار

فایل راهنمای کاربران

فایل راهنمای کاربران در آدرس اینترنتی خدمت (eagri.maj.ir) قرار دارد.

 
 

 
کاربران گرامی جهت مشاوره خدمت و یا ثبت نظرات و پیشنهادت، انتقادات خود را از طریق<< فرم انتقادات و پیشنهادات >> اقدام نمایید.