معرفی خدمت

نام خدمت کلان

صدور تاییدیه واردات حوزه کشاورزی (صدور و تمدید)

شناسه خدمت کلان

13011191000

عنوان زیرخدمت

مجوز واردات کالاهای حوزه کشاورزی

شناسه زیر خدمت

13011191101
13011185103(محصولات باغی)

نوع خدمت

G2E , G2G , G2C , G2B

توضیحات خدمت

صدور مجوز واردات کالاهای حوزه کشاورزی

وضعیت الکترونیکی بودن خدمت

الکترونیکی

آدرس اینترنتی خدمت

etrade.maj.ir

فایل شناسنامه خدمت

دانلود

 

شرایط ارائه خدمت

واجدین شرایط درخواست خدمت

عموم تولیدکنندگان و تامین کنندگان بخش کشاورزی

مدارک لازم برای درخواست خدمت

شماره شناسایی سفارش ثبت شده در سامانه جامع تجارت، شماره ثبت اظهارنامه و کد گمرک کالا از سامانه جامع امور گمرکی، مدارک هویتی و بازرگانی و معرفی نامه، مدارک مربوط به کالا و مجوزها و تاییدیه های اخذشده مربوطه، تعهدنامه محضری

 

 
کاربران گرامی جهت مشاوره خدمت و یا ثبت نظرات و پیشنهادت، انتقادات خود را از طریق<< فرم انتقادات و پیشنهادات >> اقدام نمایید.