معرفی خدمت

نام خدمت کلان

صدور مجوز و پروانه های امور دامپروری (موافقت اصولی، تاسیس، بهره برداری، بهداشتی، تمدید، توسعه، انتقال، ابطال)

شناسه خدمت کلان

13021182000

عنوان زیرخدمت

پروانه توسعه واحد های جمع آوری شیر(صدور-تمدید-اصلاح)

شناسه زیر خدمت

در حال پیگری

نوع خدمت

G2C , G2B

توضیحات خدمت

وضعیت الکترونیکی بودن خدمت

الکترونیکی

آدرس اینترنتی خدمت

eagri.maj.ir

فایل شناسنامه خدمت

در حال پیگیری

 

شرایط ارائه خدمت

واجدین شرایط درخواست خدمت

مدارک لازم برای درخواست خدمت

ا

 
 

راهنمای ارائه خدمت

محل مراجعه برای درخواست خدمت

ساعات کاری ارائه خدمت

ساعات اداری

محل مراجعه برای دریافت جواب

متوسط مدت زمان ارایه خدمت

هزینه ارایه خدمت

تعرفه جهاد کشاورزی

مراحل انجام کار

به فایل شناسنامه خدمت مراجعه شود.

فایل راهنمای کاربران

به فایل شناسنامه خدمت مراجعه گردد.

 
 

 
کاربران گرامی جهت مشاوره خدمت و یا ثبت نظرات و پیشنهادت، انتقادات خود را از طریق<< فرم انتقادات و پیشنهادات >> اقدام نمایید.