معرفی خدمت

نام خدمت کلان

صدور مجوز و پروانه های امور دامپروری (موافقت اصولی، تاسیس، بهره برداری، بهداشتی، تمدید، توسعه، انتقال، ابطال)

شناسه خدمت کلان

13021182000

عنوان زیرخدمت

پروانه بهسازی و نوسازی واحد های جمع پاوری شیر(صدور-تمدید)

شناسه زیر خدمت

در حال پیگری

نوع خدمت

G2C , G2B

توضیحات خدمت

وضعیت الکترونیکی بودن خدمت

غیرالکترونیکی

آدرس اینترنتی خدمت

ندارد

فایل شناسنامه خدمت

در حال پیگیری

 

شرایط ارائه خدمت

واجدین شرایط درخواست خدمت

مدارک لازم برای درخواست خدمت

ا

 
 

راهنمای ارائه خدمت

محل مراجعه برای درخواست خدمت

ساعات کاری ارائه خدمت

ساعات اداری

محل مراجعه برای دریافت جواب

متوسط مدت زمان ارایه خدمت

هزینه ارایه خدمت

تعرفه جهاد کشاورزی

مراحل انجام کار

به فایل شناسنامه خدمت مراجعه شود.

فایل راهنمای کاربران

به فایل شناسنامه خدمت مراجعه گردد.

 
 

 
کاربران گرامی جهت مشاوره خدمت و یا ثبت نظرات و پیشنهادت، انتقادات خود را از طریق<< فرم انتقادات و پیشنهادات >> اقدام نمایید.