مديريت زراعت
   

شرح وظايف مديريت زراعت

شرح وظايف مديريت زراعت:

1-

  راهبري ، نظارت و اجراي سياستهاي كلان وزارت جهاد كشاورزي در زمينه توسعه و بهبود توليد محصولات زراعي در محدوده استان در چارچوب اهداف و برنامه هاي مصوب
2-
    انجام و برنامه ريزي لازم در جهت توسعه سطح زير كشت محصولات زراعي به تفكيك آبي و ديم با هدف افزايش ميزان توليد در واحد سطح و بررسي و شناخت موانع و مشكلات موجود در مسير توسعه توليد محصولات زراعي استان .
3-
    تهيه و تدوين الگوها و دستورالعنلهاي فني جهت ترويج روشهاي بهينه كاشت و داشت و برداشت محصولات زراعي استان با هماهنگي مديريت ترويج كشاورزي
4-
    هماهنگي با واحد صدور پروانه و مجوزها جهت بررسي صلاحيت و شرايط فني متقاضيان صدور پروانه ها و مجوزهاي زراعي در سطح استان .
5-
    ارزشيابي مستمر برنامه هاي اجرائي براي انجام اصلاحات ضروري و اعمال تجديد نظرهاي لازم .
پروژههاي اولويت دار بخش زراعت

پروژههاي اولويت دار زير بخش توليدات گياهي (زراعت) 

 1- توسعه كشت نباتات علوفه اي (يونجه، شبدر برسيم، سورگوم، يونجه نيكشهري و ...)

2- توسعه كشت نباتات علوفه اي جديد مانند كاكتوس علوفه اي، جلبك دريايي

3- توليد علوفه از ضايعات محصولات زراعي و باغي

4- توسعه سبزيجات برگي

5- توسعه صنايع شاليكوبي و فرآوري برنج

6- ايجاد صنايع مربوط به توليد نهال و نشاء


نام ونام خانوادگي:
عباس اشكاني
رشته تحصيلي:
فوق ليسانس زراعت
پست سازماني:
سرپرست مدير زراعت
تلفن مستقيم:
33425078-054
آدرس پست الكترونيكي:

خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.