عناوين اصلي سايت

بيانيه راهبرد مشاركت هاي عمومي

راهبرد مشاركت هاي عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان و بلوچستان

 سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان و بلوچستان در راستاي انجام ماموريت سازماني خود تلاش مي كند با برنامه محوري، نگاه سيستمي و توان كارشناسي خدمات باكيفيتي را به طرز شايسته و در چارچوب وظايف قانوني خود به مخاطبين ارائه نمايد. چشم انداز سازماني ما آن است كه  همواره بعنوان يكي از بهترين سازمان ها در خدمت رساني نزد مردم شناخته شويم. ارائه خدمات علمي، دقيق، كارشناسي، به روز و صادقانه در چارچوب نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در صدر ارزشهاي سازماني ما قرار دارد.

هر سازماني در راستاي تحقق اهداف، اجراي ماموريت ها و ارائه خدمت به مردم نيازمند توجه تام مخاطبان خود مي باشد. بديهي است بدون توجه مردم و بدون دريافت بازخورد هاي حاصل تعاملات دوسويه ، انتخاب راهبرد هاي ارائه خدمت، سخت و ناممكن مي گردد. به بيان ديگر ارائه خدمت به نحو شايسته زماني امكانپذير است كه مخاطب، ميزان رضايتمندي خود را از دريافت خدمات اعلام ، تعامل و مشاركت خود را كامل نمايد.

اين سازمان در راستاي دستيابي به اهداف خود و در چارچوب قوانين، ضوابط و مقررات مربوطه، نهايت سعي و تلاش خود را مي نمايد تا بتواند با ارائه خدمات بهتر رضايتمندي مراجعين را تامين نمايد لذا:

1- در جهت خدمت رساني بهتر، رفع نواقص و دريافت نظرات كاربران، امكان نظرسنجي را در پرتال فراهم نموده است. (نظر سنجي فعال خدمات)
2- در اين پرتال سعي شده است تا كليه استاندارد هاي مورد نياز اعم از كاربر پسند بودن، شفافيت، كيفيت خدمات، دسترس پذيري، دسترس پذيري اطلاعات و ساير استانداردهاي مربوطه رعايت گردد.
3- اصلاح و بهبود روش هاي ارائه خدمات و اطلاع رساني به مراجعين از طريق پرتال ايجاد و همواره مدنظر مسئولين اين سازمان بوده است. (منوي خدمات سازمان)

4-  اهميت به اطلاع رساني و بروز رساني اخبار، اطلاعيه ها و ... در پرتال سازمان يكي از مهمترين اهداف اين سازمان مطرح شده است.

5- دريافت و رسيدگي به شكايات، پيشنهادات و انتقادات مراجعين و پاسخگويي به آنها در پرتال سازمان فراهم شده است. (انتقاد و پيشنهادات-مشاركت و خدمت رساني به ارباب رجوع)

6- سامانه هايي از جمله ثبت و رهگيري شكايات، ارتباط مستقيم با مدير سازمان و مديران بخش هاي مربوطه، پيشنهادها و انتقادات، ،تالار بحث و گفتگو، سوالات متداول، ساير سامانه هاي مرتبط بمنظور پاسخگويي و دريافت بازخوردهاي كاربران طراحي و پياده سازي گرديده است.

7- زمينه دريافت پيام مخاطبين از طريق پست الكترونيكي  info@sb-agrijahad.ir و پاسخگويي به آنها ايجاد شده است.

8- اين سازمان كليه بخشنامه ها، آيين نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرايي و ... را از طريق درگاه الكترونيك خود جهت اطلاع و استفاده در دسترس عموم قرار داده است.

 


خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.