مديريت تنظيم بازار

شرح وظايف مديريت
- تدوين راهبردها، سياست ها، دستورالعملها و ضوابط مربوط به تجارت محصولات و كالاها با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
-
برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منظور تنظيم بازار داخلي.
-
مطالعه، بررسي و انجام اقدامات لازم به منظور نظارت بر قيمت كالاها و محصولات.
-
سياست گذاري امور واردات و صادرات كالاها و محصولات.
-
انتخاب ابزار تعرفه اي، مقدار تعرفه، تعيين سهميه مقداري و زمان ورود براي كالاهاي كشاورزي و فرآورده هاي غذايي.
-
سياست گذاري و اقدام لازم جهت توسعه صادرات محصولات و كالاهاي كشاورزي داراي مزيت نسبي.
-
برنامه ريزي و اقدام در جهت بهبود زنجيره هاي تامين، ذخيره سازي و توزيع كالا و محصولات.
-
ساماندهي، حمايت و نظارت بر توسعه و فعاليت انجمن ها و تشكل هاي مرتبط
اخبار، رويدادها و اطلاعيه ها
بيشتر
ميانگين قيمت محصولات كشاورزي
ميانگين قيمت محصولات کشاورزي - دامي استان سيستان و بلوچستان ، ماه مرداد سال 1397.pdf
236.457 KB
ميانگين قيمت محصولات کشاورزي - دامي استان سيستان و بلوچستان ، ماه تير سال 1397.pdf
231.49 KB
قيمت محصولات کشاورزي استان سيستان و بلوچستان در خردادماه 94.pdf
39.819 KB
ميانگين قيمت محصولات کشاورزي و دامي استان سيستان و بلوچستان بهمن ماه 1393.pdf
40.541 KB
ميانگين قيمت محصولات کشاورزي و دامي استان سيستان و بلوچستان دي ماه 1393.pdf
40.393 KB
ميانگين قيمت محصولات کشاورزي و دامي استان سيستان و بلوچستان آذرماه 1393.pdf
40.888 KB
ميانگين قيمت محصولات کشاورزي و دامي استان سيستان و بلوچستان آبان ماه 1393.pdf
58.16 KB
ميانگين قيمت محصولات کشاورزي و دامي استان سيستان و بلوچستان مهرماه 1393.pdf
40.358 KB
ميانگين قيمت محصولات کشاورزي و دامي استان سيستان و بلوچستان شهريور 93.pdf
59.486 KB
ميانگين قيمت محصولات کشاورزي و دامي استان سيستان و بلوچستان مرداد ماه 1393.pdf
40.221 KB
ميانگين قيمت محصولات کشاورزي و دامي استان سيستان و بلوچستان تيرماه 1393.pdf
39.655 KB
ميانگين قيمت محصولات کشاورزي و دامي استان سيستان و بلوچستان خرداد ماه 1393.pdf
39.631 KB
بيشتر

ارتباط با ما

نام ونام خانوادگي:
سيامك  سرابندي
مدرك تحصيلي:
فوق ليسانس زراعت
پست سازماني:
مدير تنظيم بازار محصولات و نهادههاي كشاورزي
تلفن مستقيم:
33428061-054
آدرس پست الكترونيكي:
tbazar@sb-agrijahad.ir
گزارشات و مقالات
 

خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.