مديريت توسعه بازرگاني

شرح وظايف مديريت
- تدوين راهبردها، سياست ها، دستورالعملها و ضوابط مربوط به تجارت محصولات و كالاها با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
-
برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منظور تنظيم بازار داخلي.
-
مطالعه، بررسي و انجام اقدامات لازم به منظور نظارت بر قيمت كالاها و محصولات.
-
سياست گذاري امور واردات و صادرات كالاها و محصولات.
-
انتخاب ابزار تعرفه اي، مقدار تعرفه، تعيين سهميه مقداري و زمان ورود براي كالاهاي كشاورزي و فرآورده هاي غذايي.
-
سياست گذاري و اقدام لازم جهت توسعه صادرات محصولات و كالاهاي كشاورزي داراي مزيت نسبي.
-
برنامه ريزي و اقدام در جهت بهبود زنجيره هاي تامين، ذخيره سازي و توزيع كالا و محصولات.
-
ساماندهي، حمايت و نظارت بر توسعه و فعاليت انجمن ها و تشكل هاي مرتبط
اخبار، رويدادها و اطلاعيه ها
بيشتر
ميانگين قيمت محصولات كشاورزي
بيشتر

ارتباط با ما
 
نام ونام خانوادگي:

مدرك تحصيلي:

پست سازماني:
مدير توسعه بازرگاني
تلفن مستقيم:
33428061-054
آدرس پست الكترونيكي:
tbazar@sb-agrijahad.ir
گزارشات و مقالات
 

خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.