مديريت باغباني

 
  •  

  •  

  •  

  •  

  • استعدادها و پتانسيلهاي بخش كشاورزي استان - محصولات باغي استان
  • استعدادها و پتانسيلهاي بخش كشاورزي استان - پراكنش خرما در استان
  • استعدادها و پتانسيلهاي بخش كشاورزي استان - ارقام خرماي استان
  • استعدادها و پتانسيلهاي بخش كشاورزي استان - گياهان دارويي استان
شرح وظايف مديريت باغباني
1-    راهبري و نظارت و اجراي سياستهاي كلان وزارت جهاد كشاورزي در زمينه توسعه و بهبود توليدات محصولات باغي در محدوده استان در چارچوب اهداف و برنامه هاي مصوب .
2-
    انجام برنامه ريزي لازم جهت توسعه سطح زيركشت محصولات باغي به تفكيك آبي و ديم با هدف افزايش ميزان توليد در واحد سطح با بررسي وشناخت موانع و مشكلات موجود در مسير توسعه توليد محصولات باغي استان .
3-
    تهيه و تدوين الگوها و دستورالعمل هاي فني جهت ترويج روشهاي بهينه كاشت ، داشت و برداشت محصولات باغي استان با هماهنگي مديريت ترويج كشاورزي .
4-
    هماهنگي با واحدصدورپروانه ها و مجوزها جهت بررسي صلاحيت و شرايط فني متقاضيان صدور پروانه و مجوزباغباني در سطح استان .
5-
    ارزشيابي مستمر برنامه هاي اجرائي براي انجام اصلاحات ضروري و اعمال تجديد نظرهاي لازم


پروژههاي اولويت دار زير بخش توليدات گياهي (باغباني)

1- افزايش دو برابري توليدات باغي با اولويت خرما و محصولات گرمسيري و نيمه گرمسيري

2- توسعه باغات در اراضي شيب دار

3- توليد نهال گواهي شده

4- توسعه گلخانه هاي سبزي، صيفي و گياهان زينتي

5- توسعه كشت گياهان دارويي

6- افزايش توليد قارچ خوراكي


نام ونام خانوادگي:
اردشير شهركي
رشته تحصيلي:
مهندسي كشاورزي-زراعت
پست سازماني:
مدير باغباني
تلفن مستقيم:
33425076-054
آدرس پست الكترونيكي: 

خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.