وب سايتهاي مرتبط

مجموعه قوانين و مقررات
قانون بودجه سال 1399.pdf
389.297 KB
آخرين اصلاحات شيوه نامه تغيير بهره بردار و واگذاري حق استفاده و واگذاري بلاعوض اراضي و املاک موضوع ماده 46.tif
314.051 KB
اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1398.pdf
1.39 MB
امور دام و طيور و زنبور عسل - دستورالعمل ضوابط استقرار واحدهاي توليدي و صنعتي.pdf
143.185 KB
امور دام و طيور و زنبور عسل - نظام دامپروري کشور.pdf
876.027 KB
آب و خاک و امور زير بنايي - دستورالعمل اجرايي طرح توسعه سامانه هاي نوين آبياري.pdf
476.712 KB
آب و خاک و امور زير بنايي - ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار سال 1397.pdf
1.6 MB
مناقصات و امور قراردادهها- آيين نامه خريد خدمات مشاوره.pdf
1.55 MB
مناقصات و امور قراردادهها- آيين نامه تضمين معاملات دولتي.pdf
1.19 MB
دستورالعمل ساماندهي دامداريها.pdf
1.11 MB
بخشنامه بودجه سال 1398.pdf
1.59 MB
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1397.PDF
2.27 MB
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه.pdf
841.36 KB
قانون بودجه سال 97 کل کشور.pdf
3.85 MB
دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاه هاي اجرايي.pdf
752.819 KB
بيشتر

خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.