مديريت امور بودجه و برنامه

شرح وظايف

- هماهنگي وهدايت واحدهاي مختلف سازمان درتدوين برنامه هاي پيشنهادي و تلفيق برنامه هاي مختلف جهت برنامه ريزي جامع در مقاطع مختلف زماني
- تنظيم بودجه موردنيازساليانه باتوجه به برنامه هاي كلان سازمان درقالب دستورالعملهاي مريوط وهماهنگي لازم جهت تخصيص وتوزيع بودجه به واحدهاي مختلف
- انجام اقدامات لازم به منظوراخذوتخصيص اعتبارات جاري ،عمراني وارزي وسايرمنابع اعتباري سازمان وابلاغ آن
- كنترل ونظارت برهزينه كرداعتبارات براساس طرحها،برنامه ها وموافقتنامه هاي مصوب و ارائه گزارشهاي لازم

دريافت فايل   

ارتباط با ما

نام ونام خانوادگي:
محمد امير مير
مدرك تحصيلي:
فوق ليسانس كامپيوتر
پست سازماني:
مدير امور برنامه و بودجه
تلفن مستقيم:
33437812-054
آدرس پست الكترونيكي:
boodjeh @ sb-agrijahad.ir

image
 • معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان و بلوچستان
  تلفن مستقيم: 33437822-054 دور نگار: 33437823- 054
  زاهدان - بلوار بهداشت - ساختمان لاله -طبقه اول
  Email: tbsb@sb-agrijahad.ir
 • خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

  MHCIP Portal Generator
  Powered By Sigma ITID.