معاونت بهبود توليدات گياهي


 • توانمنديهاي بخش كشاورزي استان

 • نخلستانهاي وسيع با پتانسيل توليد بالا

 • توليدانواع ميوه هاي گرمسيري

  اقليم مناسب جهت توليدانواع ميوه هاي گرمسيري مانند موز، انبه، چيكو، گواوا، پاپايا و...
 • انگور ياقوتي

  زودرس ترين انگور كشور
 • توليد محصولات خارج از فصل

  اقليم مساعد استان جهت توليد محصولات زراعي خارج فصل در فضاي باز
 • توليد محصولات جاليزي

  اقليم مساعد استان جهت توليد محصولات زراعي خارج فصل در فضاي باز
 • توليد يونجه با عملكرد بالا

  استعداد ژنتيكي بسيار خوب نباتي استان مثل يونجه نيكشهري
 • گياهان دارويي

  اقليم مناسب جهت توليد انواع گياهان دارويي مانند حنا، وسمه، چاي ترش و ...
 • تنوع انواع ميوه هاي گرمسيري

  اقليم مناسب جهت توليدانواع ميوه هاي گرمسيري مانند موز، انبه، چيكو، گواوا، پاپايا و...
شرح وظايف معاونت بهبود توليدات گياهي

شرح وظايف معاونت بهبود توليدات گياهي 
ـ راهبري و نظارت به امور مربوط به بهبود وافزايش توليدات كشاورزي در سطح استان در چارچوب سياستهاي كلان وزارت جهادكشاورزي
ـ تهيه برنامه و بودجه پيشنهادي ساليانه توليد محصولات كشاورزي و ارائه به واحدهاي ذيربط جهت تصويب و نظارت بر آنها.
ـ اتخاذ تدابير لازم به منظور احياء ، بهبود و توسعه منابع گياهي موجود در پهنه كشاورزي استان .
ـ بررسي و شناخت موانع و مشكلات موجود در مسير توسعه كشاورزي استان و برنامه ريزي در جهت رفع موانع موجود و تسهيل جريان توليد كشاورزي
ـ جمع آوري و اعلام نيازهاي آموزشي و تحقيقاتي بخش كشاورزي استان به مراجع آموزشي و تحقيقاتي ذيربط .
ـ اجراي روشهاي صحيح ترويجي بهره برداري از منابع كشاورزي و نيز عمليات مختلف كشاورزي و برنامه ريزي جهت ترويج مناسبترين روشهاي زراعي به بهره برداري با هماهنگي مديريت ترويج كشاورزي
ـ تهيه و تدوين دستورالعمل فني مربوط به مراحل مختلف توليد محصولات كشاورزي بر اساس آخرين يافته هاي تحقيقاتي و عملي و ارائه به بهره برداران با هماهنگي مديريت ترويج كشاورزي

معاونت بهبود توليدات گياهي مشتمل بر سه مديريت زراعت ، باغباني ،حفظ نباتات و اداره امور فن آوري مكانيزه كشاورزي ، داراي شرح وظايف زير است :
 


نام ونام خانوادگي:
امان الله  طوقي
رشته تحصيلي:
فوق ليسانس زراعت
پست سازماني:
معاون بهبود توليدات گياهي
تلفن مستقيم:
33441076-054
آدرس پست الكترونيكي:
tgahi@sb-agrijahad.ir

 نشاني ستاد 1:   زاهدان-بلوار بهداشت - جنب پارك لاله - سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان و بلوچستان
               صندوق پستي:991-98135
تلفن :  9-33428061-054  دورنگار: 33425073    
 نشاني ستاد 2:   زاهدان-بلوار شهيد مطهري -خيابان جهاد - ساختمان شماره 2 سازمان جهادكشاورزي
تلفن :  9-33229381-054  دورنگار: 33220008    
پست الكترونيكي: info@sb-agrijahad.ir

خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.