صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
رويدادها ، اطلاعيه ها و انتصابات
روزمزرعه درشهرستان زهك برگزارشد.
مراسم روز مزرعه و انتقال يافته هاي تحقيقاتي با هدف به كارگيري فناوري مناسب و ايجاد مهارت لازم در كارشناسان و توليدكنندگان بخش و بكارگيري يافته هاي تحقيقاتي و تجارب برتر درايستگاه تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي شهرستان زهك با حضور محققين، مروجين، كارشناسان بخش كشاورزي درمزرعه گياهان دارويي برگزار شد. شهركي مديرهماهنگي ترويج كشاورزي استان گفت : برگزاري اين روز مي تواند فرصتي براي ترويج وانتقال دستاوردهاي تحقيقاتي باشد.

تعداد بازديد اين صفحه: 726
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.