صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار ، رويدادها ، اطلاعيه ها
برداشت 120 تن انگورياقوتي درشهرستان سراوان
مديرجهادكشاورزي شهرستان سراوان گفت: شرايط اب وهوايي اين منطقه وسازگاري انگورياقوتي، سبب شد تاكشاورزان سراواني طي چند سال اخير 42 هكتارازاراضي كشاورزي خود را به اين محصول كه صرفه اقتصادي مناسبي دارداختصاص دهند وامسال ازسطح 12 هكتارباغات بارور 120 تن انگور برداشت كنند. شيرزادكمالي بابيان اينكه بزرگترين باغ انگورياقوتي درمنطقه جالق بخش مك سوخته احداث شده است افزود:انگورياقوتي درمناطق شمس اباد،هوشك،زيارت وسرجو ازتوابع بخش مركزي اين شهرستان كشت شده است.

تعداد بازديد اين صفحه: 703
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.