صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار ، رويدادها ، اطلاعيه ها
7500 تن يونجه در ايرانشهر برداشت شد.
مدير جهاد كشاورزي ايرانشهر گفت: بيش از هفت هزار و 500 تن يونجه از زمين هاي كشاورزي اين شهرستان برداشت شده است. حسن شاه ولي برافزود: سه هزار هكتار از زمين هاي كشاورزي ايرانشهر به كشت يونجه اختصاص دارد و به طور متوسط از هر هكتار در هر چين بيش از 15 تن يونجه برداشت مي شود. وي بيان كرد: شرايط اقليمي، آب و هواي مساعد و زمين هاي حاصلخيز سبب برداشت 15 تا 17چين يونجه در طول سال در ايرانشهر شده است. وي با بيان اينكه 10درصد از زمين هاي كشاورزي ايرانشهر به كشت يونجه اختصاص دارد، ادامه داد: سالانه بيش از هفت هزار و 600 تن يونجه تر در اين شهرستان توليد و روانه بازار مصرف داخل و خارج از استان مي شود. وي با اشاره به اينكه يونجه ايرانشهر از كيفيت خوبي برخوردار است، تصريح كرد: پرورش دام سبك و سنگين به دليل علوفه كافي در اين شهرستان رو به افزايش است. مديرجهاد كشاورزي ايرانشهر افزود: بيش از 230 هزار راس دام سبك و 28 هزار راس دام سنگين در اين شهرستان نگهداري مي شود. شاه ولي بر افزود: بيش از 800 نفر به كار كاشت، داشت و برداشت يونجه در ايرانشهر مشغول هستند. وي اظهار داشت: 50 درصد يونجه ايرانشهر به صورت خشك براي غذاي دام ها به ساير استان هاي كشور از جمله خراسان جنوبي، شمالي و رضوي ارسال مي شود.

تعداد بازديد اين صفحه: 59
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.