صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار ، رويدادها ، اطلاعيه ها
برداشت هندوانه ازسطح 3هزارهكتار درشهرستان كنارك اغازشد.
مدير جهادكشاورزي كنارك گفت: برداشت هنداونه از سطح 3 هزار هكتار مزارع كشاورزي و جاليزي كنارك از نيمه دوم بهمن ماه جاري آغاز ‌شد. سعيدمحمد اوليايي با بيان اينكه پيش‌بيني مي‌شود از اين ميزان سطح زير كشت، بيش از 70 هزار تن محصول هندوانه برداشت وروانه بازار مصرف شودافزود: با توجه به نيازابي اين محصول، نسبت به تغيير الگوي كشت در اين شهرستان اقدام وكشت محصولاتي نظيرگوجه فرنگي، طالبي،پياز، بادمجان وفلفل كه با شرايط آب و هوايي منطقه سازگار وآب كمتري مصرف ميكنند رابين كشاورزان منطقه ترويج داديم مدير جهادكشاورزي كنارك افزودمحصول هندوانه درمهرماه عمدتادرمنطقه زرابادكشت وازنيمه دوم بهمن برداشت آن اغاز ميشود. شايان ذكراست همه ساله بيش از 10هزارهكتاراراضي ديم وآبي درشهرستان كنارك به زير كشت محصولات زراعي وباغي ميرود.

تعداد بازديد اين صفحه: 771
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.