صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار ، رويدادها ، اطلاعيه ها
آغازبرداشت گندم درشهرستان مرزي ميرجاوه .
مدير جهاد كشاورزي شهرستان ميرجاوهدراستان سيستان و بلوچستان از برداشت گندم از سطح 2 هزار و 400 هكتار از زمين هاي كشاورزي اين شهرستان خبردادوافزود: برداشت گندم تا تيرماه در ميرجاوه ادامه دارد. محسن كهرازهي با اشاره به اينكه متوسط برداشت گندم در هر هكتار از مزارع كشاورزي ميرجاوه 2،5 تن است پيش بيني كرد، بيش از پنج هزار تن گندم ازمزارع اين شهرستان برداشت شود. وي گفت: برداشت مكانيزه گندم در اين شهرستان باسه دستگاه كمباين صورت مي گيرد. مدير جهاد كشاورزي ميرجاوه با اشاره به اهميت دانه هاي روغني نظير گلرنگ گفت: با توجه به شرايط خشكسالي و معضل آب، كشت محصولاتي نظير گلرنگ با مصرف آب كم و تحمل شوري خاك در اين شهرستان از سال 94 تاكنون به طور جدي در دستور كار قرار گرفته است. وي ادامه داد: شهرستان ميرجاوه با 400 هكتار بيشترين سطح زير كشت گلرنگ را در سيستان و بلوچستان به خود اختصاص داده است. كهرازهي خاطر نشان كرد: شهرستان ميرجاوه داراي هفت هزار هكتار زمين هاي زراعي و سه هزار هكتار باغ ميوه است كه هشت هزار نفر در امركشاورزي مشغول فعاليت هستند.

تعداد بازديد اين صفحه: 439
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.