صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار ، رويدادها ، اطلاعيه ها
انتخابات نظام مهندسي كشاورزي سيستان و بلوچستان برگزار شد.
پنجمين دوره انتخابات اعضاي هيات مديره سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي سيستان و بلوچستان در زاهدان برگزار شد. حميدرضا جهانتيغ، بهزاد شهركي، ماندانا زنگنه سروش، يوسف ريگي لادز، صفورا السادات حبيب زاده، محمد حسن نوذري و شريف ملاشاهي موفق شدند به شوراي نظام مهندسي اين استان راه يابند. در اين انتخابات هفت نفر با راي اعضاي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي سيستان و بلوچستان به مدت چهار سال انتخاب مي شوند و علاوه بر اين 2 نفر توسط جهادكشاورزي، يك نفر توسط دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي و يك نفر توسط حفاظت محيط زيست براي عضويت در هيات مديره معرفي مي شوند. سازمان نظام مهندسي كشاورزي استان سيستان وبلوچستان بابيش از 4هزارنفر عضو، تشكلي غير دولتي است و به برنامه ريزي و سياست گذاري در مسايل صنفي و تصميم گيري براي اشتغال در بخش كشاورزي و جذب دانش آموختگان فعاليت دارد.

تعداد بازديد اين صفحه: 930
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.