صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار ، رويدادها ، اطلاعيه ها
برداشت گندم و جو از زمينهاي كشاورزي زاهدان آغاز شد
مدير جهاد كشاورزي زاهدان گفت: برداشت گندم و جو از سطح افزون بر 2 هزار هكتار از زمين هاي كشاورزي اين شهرستان آغاز شد. عباس اشكاني اظهار داشت: امسال 950 هكتاراز زمين هاي كشاورزي زاهدان به كشت گندم و هزار و 100 هكتار به كشت جو اختصاص دارد. وي افزود: با توجه به اينكه متوسط برداشت گندم و جو به ترتيب در زاهدان سه و نيم تن و 2 هزار و 800 تن است پيش بيني مي شود در پايان برداشت اين محصولات در خرداد ماه جاري افزون بر 6 هزار تن از اين 2 نوع محصول برداشت شود. وي افزود: گندم مازاد بر مصرف كشاورزان شهرستان زاهدان به صورت مستقيم به سيلوها و جو به شركت پشتيباني امور دام استان حمل مي شود. وي از برداشت زيره سبز در سطح 18 هكتار از زمين هاي كشاورزي زاهدان خبر داد و گفت: پيش بيني مي شود 800 كيلوگرم زيره تا پايان ارديبهشت ماه جاري در اين شهرستان برداشت شود. مديرجهاد كشاورزي زاهدان گفت: كشت زيره سبز به عنوان يكي از گياهان دارويي در راستاي تغيير الگوي كشت، كاهش اثرات خشكسالي و ايجاد اشتغال در اين شهرستان صورت گرفته است. اشكاني با اشاره به ظرفيت هاي بخش كشاورزي زاهدان گفت: سالانه از سطح 6 هزار و 500 هكتار از زمين هاي زراعي اين شهرستان 310 هزار تن انواع محصولات كشاورزي توليد مي شود. وي ادامه داد: بهره برداران بخش كشاورزي زاهدان در مدت يك سال از پنج هزار و 500 هكتار باغات اين شهرستان سه هزار و 500 تن انواع ميوه توليد و روانه بازار مصرف مي كنند

تعداد بازديد اين صفحه: 591
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.