صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار ، رويدادها ، اطلاعيه ها
برداشت خرما درشهرستان ايرانشهرآغازشد.
مدير جهاد كشاورزي ايرانشهر گفت: كار برداشت خرماي اين شهرستان از سطح 9 هزار هكتار از نخلستان هاي اين منطقه آغاز شده است. حسن شاولي بر گفت ايرانشهر با توليد بيش از 50 هزار تن خرما يكي از عمده مراكز توليد خرماي سيستان و بلوچستان محسوب مي شود . وي بيان كرد: 42 نوع خرما در ايرانشهر توليد مي ‌شود كه معروفترين آنها ربي، مضافتي، هليله، سنگ شكن، زاهدي و ديسكي است. مديرجهاد كشاورزي ايرانشهر گفت: بيش از 2 هزار نفر در نخلستان هاي اين شهرستان مشغول فعاليت هستند. شاولي برافزود : خرماي ايرانشهر علاوه بر ب