اطلاعات آمار كشاورزي استان
صفحه اصلي
ورود كاربران
اطلاعيه و رويداد و عملكرد
راهنمايي سامانه جامع نوين ترويج و مديريت داده هاي كشاورزي (پهنه بندي )

راهنمايي ثبت اطلاعات توسط كارشناسان پهنه در سامانه جامع مديريت داده هاي كشاورزي (سامانه نوين ترويج 0پهنه بندي )
  آدرس www.poud.maj.ir  يا Http://10.7.234.126

(دريافت راهنماي ثبت اطلاعات توسط كارشناسان پهنه)


تعداد بازديد اين صفحه: 12888
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.