صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
جهاد كشاورزي 27هزار و 558 ايثارگر تقديم نظام جمهوري اسلامي كرده است
مدير كل امور ايثارگران وزارت جهاد كشاورزي گفت: تقديم سه هزار و 258 شهيد، 23 هزار جانباز و هزار و 300 آزاده در راه دفاع از ميهن، نشان از پيوند و دلبستگي اين نهاد به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران دارد. حجت ترشيزي روز پنجشنبه در دوازدهمين يادواره شهداي سازمان جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان اظهار داشت: در طول دوران دفاع مقدس اين نهاد بيش از 540 هزار نفر را به مناطق عملياتي اعزام كرد كه ثمره آن تقديم شمار زيادي شهيد، جانباز و آزاده است. وي گفت: نخستين كار جهاد سازندگي در كشور رفع محروميت در نقاط كمتر برخوردار بوده است. وي ادامه داد: بعد از رفع محروميت به اقتضاي شرايط كشور اين نهاد وارد عرصه جهاد و دفاع مقدس شد و با تشكيل ستادهاي پشتيباني و مراكز تحقيقاتي در پنج استان خدمات ارزنده اي ارائه داد. مدير كل امور ايثارگران وزارت جهاد كشاورزي تشكيل 6 قرارگاه مهندسي، هفت تيپ مهندسي، هفت تيپ مهندسي رزمي، 43 گردان رزمي و 26 گردان پشتيباني رزمي را از جمله فعاليت هاي اين نهاد در دوران دفاع مقدس ذكر كرد. ترشيزي با بيان اينكه جهاد كشاورزي يك نهاد انقلابي است گفت: فرهنگ جهاد بايد در تمام اركان انقلاب اسلامي رسوخ پيدا كند. وي بيان كرد: با توجه به اهميت خدمات رساني به ايثارگران اين نهاد قرار است 540 هزار ايثارگر كه عضو جهاد كشاورزي بودند را سازماندهي كند تا بتواند خدمات مطلوب به آنان ارائه دهد. وي با بيان اينكه مباحث واگذاري سهام به ايثارگران اين نهاد با يك رشد خوب در حال انجام است گفت: تمامي نهادهاي مردمي و اقتصادي اين سازمان از جمله بازوي مردم نهاد، كانون سنگرسازان بي سنگر و بازوي اقتصادي جهاد نصر و غيره با همكاري بيشتر تلاش دارند خدمات رساني به ايثارگران در سطح مطلوب باشد. رئيس سازمان جهاد كشاورزي سيستان وبلوچستان درگفتگوباخبرنگارما، ضمن مهم قلمداد كردن تجليل از شهدا در فرهنگ جامعه، گفت: يادواره ها براي زنده نگهداشتن ياد شهدا و تقويت روحيه ايثار و شهادت در جامعه برگزار مي شود. رضانجفي با اشاره به اينكه جهاد كشاوزري كه در دوران جنگ تحميلي نقش پشتيباني، اعزام نيروهاي مردمي، احداث سنگر و خاكريز را داشته است، افزود: جهاد كشاورزي استان 60 شهيد، 103جانباز و 21آزاده تقديم انقلاب اسلامي نموده است. نجفي، با بيان اينكه بايد از شهدا و ايثارگراني كه جانشان را در راه دفاع از ميهن اسلامي فدا كردند، تجليل كنيم، اذعان داشت: اين يادواره با همكاري سازمان جهادكشاورزي استان،كنگره ملي شهدي استان،سازمان بسيج كارمندان استان وسپاه سلمان برگزارشده است.

تعداد بازديد اين صفحه: 119
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.