صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
آخرين وضعيت اجرايي طرح آبرساني دشت سيستان مورد بررسي قرار گرفت
نشست بررسي آخرين وضعيت اجراي طرح انتقال آب بالوله به ۴۶هزارهكتار ازاراضي دشت سيستان عصر روز ۱۶آبان در محل فرمانداري شهرستان زابل با حضور استاندار سيستان و بلوچستان، نماينده مردم سيستان درمجلس شوراي اسلامي، رئيس ومعاونين و مديران ستادي سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان ،رياست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، ائمه جمعه وفرمانداران ومديران جهادكشاورزي حوزه سيستان و جمعي از مديران دستگاه‌هاي اجرايي استان وشهرستان ونمايندگان كشاورزان منطقه برگزار شد رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان در اين نشست پيشرفت فيزيكي كل طرح انتقال آب بالوله دشت سيستان را ۹۷ درصد اعلام كرد وگفت اين پروژه، ۴۶هزارهكتار از گستره ۲۰۰هزار هكتاري دشت سيستان را با تخصيص ۴۰۰ميليون مترمكعب آب از چاه نيمه ها آبياري خواهد كرد دكتر زورقي تصريح كرد علاوه بر ٥ ايستگاه مستقل، دو ايستگاه هاي پمپاژ اصلي و ٩ ايستگاه پمپاژ ثانويه وظيفه تأمين، انتقال، توزيع و آبرساني كل ۴۶هزارهكتار را بعهده خواهند داشت وي عمده ويژگي اين طرح عظيم را ، برنامه‌ريزي مدون براي انتقال آب مطمئن تا مزرعه وگياه برشمرد رئيس سازمان جهاد كشاورزي تأكيد كرد براي بهره برداري از طرح كه بدنبال عدالت در توزيع آب در منطقه سيستان است تاكنون گروه هاي هم آب، تشكل هاي كشاورزي با الگوي كشت اقتصادي متناسب با شرايط اقليمي منطقه تعيين شده است استاندار سيستان وبلوچستان نيز در اين نشست با اشاره به اهميت اجراي طرح ونقش آن در احياي كشاورزي سيستان از همه بهره برداران، نهادهاي مردم نهاد، مسئولين دست اندركار، ائمه جمعه وجماعات خواست با هم فكري وهم افزايي همه جانبه در مديريت آب، تعيين الگوي كشت و نظام بهره‌برداري بامجريان طرح همكاري كنند . هرچه سريعتر مشكلات اجرايي طرح بزرگ آبرساني مرتفع و كشاورزي منطقه به سوي افق روشن و درخشان رهنمون گردد موهبتي افزود پيشرفت فيزيكي طرح به گونه اي است كه مي‌توان در حال حاضر ۱۰هزار هكتار، در اواخرابانماه ماه ۱۶هزار هكتار، در اواخر آذرماه به ۳۸هزار هكتار ودر پايان ديماه كل ۴۶هزارهكتار با آب رها شده از اين طرح آبياري نمود

تعداد بازديد اين صفحه: 350
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.