صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
پرداخت 258 ميلياردريال مطالبات گندم كاران سيستان وبلوچستان.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان گفت: از مجموع 375 ميليارد ريال مطالبات گندم كاران استان تاكنون 258 ميليارد ريال آن پرداخت شده است. مجتبي پيري گفت: 56 هزار و 740 هكتار از زمين هاي كشاورزي استان در سال زراعي جاري به كشت گندم اختصاص داشت كه به دليل عدم آورد رودخانه هيرمند برداشت اين محصول تنها در31 هزار و 740 هكتار آن از اسفندماه سال گذشته تاكنون درحال انجام است. وي متوسط برداشت گندم در هر هكتار از زمين هاي كشاورزي سيستان و بلوچستان را بالغ بر 2 تن عنوان كرد و خاطرنشان ساخت: تاكنون 29 هزار تن گندم مازاد بر مصرف كشاورزان اين استان خريداري و به سيلوهاي سطح استان حمل شده است. وي گفت: دراين مدت هزار و 41 تن گندم بذري از كشاورزان سيستان و بلوچستان خريداري شده است. رئيس سازمان جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان با بيان اينكه خريد گندم در استان تا مهرماه ادامه دارد گفت: 117 ميليارد ريال مطالبه باقي مانده گندم كاران استان نيزدر حال پرداخت است. وي افزود: درحال حاضر 24 مركز فعال خريد تضميني گندم به قرار هركيلوگرم گندم، 13 هزارريال محصول مازاد گندمكاران را خريداري مي كنند.

تعداد بازديد اين صفحه: 268
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.