صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
مدير جديد جهاد كشاورزي شهرستان نيمروز معرفي شد.
در مراسمي كه در محل جهاد كشاورزي شهرستان نيمروز وبا حضور معاون توسعه مديريت و منابع سازمان جهاد كشاورزي استان، فرمانداروجمعي از مديران دستگاه‌هاي اجرايي و معتمدين محلي برگزار شد آقاي حسن صفايي مقدم طي حكمي از سوي رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان بعنوان مدير جديد جهاد كشاورزي شهرستان نيمروز معرفي واز خدمات آقاي كوهكن عظيم مدير قبلي اين مديريت تقدير بعمل آمد. در اين مراسم سيدالحسيني معاون توسعه مديريت و منابع سازمان جهاد كشاورزي استان با اشاره به خشكسالي شديد درمنطقه و بروز مشكلات براي كشاورزان ودامداران منطقه و اقدامات سازمان جهاد كشاورزي استان براي كمك به همه بهره برداران بخش كشاورزي گفت : به منظور جلوگيري از مهاجرت ساكنين منطقه و حفظ و پايداري ظرفيتهاي طبيعي و بهره برداري هوشمندانه و بهينه از منابع آب منطقه دشت سيستان و تبديل آن به قطب توليد محصولات كشاورزي ، با اذن مقام معظم رهبري و مصوبه دولت طرح انتقال آب با لوله به دشت سيستان براي انتقال ساليانه ۴۰۰ ميليون مترمكعب از چاه نيمه ها براي تامين آب كشاورزي ۴۶ هزار هكتار در محدوده ۲۰۰ هزار هكتاري دشت توسط وزارت جهاد كشاورزي با۶۶درصدپيشرفت فيزيكي وبا850ميليون دلاراعتباركه از محل صندوق توسعه ملي تامين شده است درحال اجراست وي افزود با بهره برداري كامل از اين طرح انشاا...شرايط پايداري براي كشاورزي منطقه ايجاد خواهد شد

تعداد بازديد اين صفحه: 311
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.