صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
نشست تبيين الگوي كشت سيستان براساس طرح انتقال آب بالوله
با هدف تبيين الگوي كشت سيستان براساس ميزان تخصيصي آب از طرح انتقال آب بالوله براي بهره برداران باحضور مسئولين كشوري و استاني وزارت جهادكشاورزي نشستي روز ۱۳آذر ماه سال جاري در مديريت جهاد كشاورزي شهرستان زابل برگزار گرديد معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان در اين نشست بااشاره به مشكلات عديده ناشي از خشكسالي حاكم بر منطقه گفت :باتوجه به خشكسالي در حال حاضر سهم منطقه سيستان از كل توليدات بخش كشاورزي استان با كاهش بيش از ۵۰درصدي مواجه شده است عليرضا دهمرده افزود. ۴۰تا۵۰ درصد كل توليدات بخش كشاورزي در سيستان توليد مي‌شده كه اين رقم به كمتر از ۲۲درصد كاهش يافته است. معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان هدف از اين نشست را تبيين الگوي كشت كه بهره برداران را به سوي توليد اقتصادي ومطابق با فرهنگ مردم راهبري كند اعلام نمود. دهمرده در اين نشست خواستار اجراي الگوي كشت بصورت پايلوت در سال اول شد تا بهره برداران منطقه با الگو گرفتن از نتايج حاصله طرح پايلوت نسبت به كشت و كار خود برنامه ريزي نمايند دكتر بني عامري مجري توسعه طرح گلخانه هاي كشور در نشست با ارائه طرح پيشنهادي الگوي كشت متناسب با ساختار منطقه گفت با توجه به اهميت چگونگي مصرف بهينه آب، ايجاد اشتغال پايدار و اقتصادي در تبيين الگوي كشت مد نظر است. مجري طرح توسعه گلخانه‌ها ي كشور افزود با توجه به تبخير بالاي آب، بادهاي شديد وگرد وغباروهمچنين بافت سنتي كشاورزي ووضعيت اقتصادي كشاورزان سيستان توسعه گلخانه هاي كوچك مقياس را اساس كار خود قرار داده ايم. نبي عامري خاطرنشان ساخت در كنار ايجاد گلخانه هاي كوچك مقياس كه مي‌توان در آن به انواع توليدات زراعي، باغي، دامي وشيلاتي اقدام كرد، مي‌بايست كشت محصولات پوششي، پشتيبان وباد شكن نيز پيش بيني گردد. وي گفت الگوي كشت مبتني بر كشاورزي قراردادي تضمين كننده كشاورزي اقتصادي است ودغدغه كشاورزان ناشي از فروش محصولات توليدي خود رابه حداقل خواهد رساند. ايشان خواستار تكميل و حمايت از زنجيره ارزش در تأمين نهاده ها، مديريت توليد وعرضه محصولات بخش كشاورزي در منطقه شد. شايان ذكر است براي احياي كشاورزي منطقه طرح بزرگ انتقال آب بالوله به ۴۶هزارهكتار ازاراضي دشت سيستان با بيش از ۷۰درصد پيشرفت در حال اجراست ونتايج اين نشست ها در قالب يك سندالگوي كشت منطقه سيستان از سوي وزارت جهادكشاورزي ابلاغ خواهد شد.

تعداد بازديد اين صفحه: 97
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.