صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
برداشت انبه درشهرستان نيكشهر

مدير جهاد كشاورزي شهرستان نيكشهر گفت : ازنيمه دوم خرداد ماه كاربرداشت انبه در ۱۲۳هكتار باغات بارورشهرستان آغاز شده وتا اوايل مرداد ماه به اتمام ميرسد.

حبيب رئيسي افزود كل باغات انبه شهرستان نيكشهر ۱۹۷ هكتار است كه ۷۴ هكتار آن هنوز به باردهي نرسيده و ۱۲۳ هكتار بارور ميباشد.

وي پيش بيني كرد امسال ۱۲۰۰ تن محصول انبه در شهرستان توليد و روانه بازار مصرف خواهد شد.

رئيسي تصريح كرد ۱۵ رقم  انبه در نيكشهر كشت شده كه عمده ارقام آن شامل :سندري، ليليوم، بيگم پالي، چوسا، هيري، لال پاسا، دوسيري، لنگرا و ارقام محلي است كه براي تهيه ترشي استفاده ميگردد.

 وي در ادامه افزود با توليد نهال انبه در شهرستان نيكشهر طي سال گذشته تاكنون ۳۵هكتار باغ جديد انبه در اين شهرستان احداث شده است.

 


تعداد بازديد اين صفحه: 808
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.