صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
احيا و بازيابي نهاد مردمي جهاد سازندگي در دستور كار نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در وزارت جهادكشاورزي
عصر امروز در سفر نماينده ولي فقيه در وزارت جهادكشاورزي به استان سيستان وبلوچستان ودرنشست هماهنگي تشكلها وگروههاي جهادي كه باهدف ايجاد انسجام عملياتي بين تشكل هايي كه با سبك مديريت جهادي در راستاي محروميت زدايي واجراي پروژه هاي اقتصادمقاومتي كار مي‌كنند در محل سازمان جهادكشاورزي استان سيستان وبلوچستان برگزار گرديد گفت : جهاد گران جهادسازندگي سند گوياوپرافتخار انقلاب اسلامي هستندوبرهمين اساس مابدنبال احياي نهادمردمي جهادسازندگي دركشور هستيم چراكه انقلاب اسلامي را همين فعاليت‌هاي جهاد سازندگي شاداب كرد و خدمات آنها بر مبناي انديشه انقلاب بودواين نهاد بر روي اشتغال و توليد سرمايه‌گذاري وتمركز كند. آيت ا... سيد رضاتقوي در اولين نشست تشكل ها وگروههاي جهادي درزاهدان اظهارداشت:امروزه نيروهايي كه در حوزه جهاد كشاورزي كار مي كنند بايد روحيه جهادي داشته باشند. وميبايست همچنان روحيه جهادي در مردم زنده بماند وي فعاليت گروههاي جهادي دراستان سيستان وبلوچستان رايك دستاورد بسيار ارزشمند ياد كرد وافزود: وجود روحانيون اهل تشيع وتسنن دركنارهم وانجام فعاليت سازندگي ورفع محروميت ازچهره روستاها بسياراثر بخش وسازنده است وبودن نيروهاي شيعه وسني كنارهم باعث افزايش روحيه جهادي وخنثي كننده توطئه دشمنان اسلام ميباشد. آيت‌الله تقوي هدف اصلي تشكيل همه گروههاي مردم نهاد وجهادي رارفع محروميت برشمرد وگفت: رفتن به سراغ محرومين از اخلاق، صداقت، انسانيت واسلاميت است. ايشان در پايان از همه دست اندكاران بخش كشاورزي استان خواست پشتيبان اين گروه ها باشند. شايان ذكر است در اين نشست مسئولين گروهها و شكل‌هاي مختلف جهادي كه در سيستان وبلوچستان فعاليت مي‌كنند گزارشي از اقدامات خود را مطرح كردند

تعداد بازديد اين صفحه: 106
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.