صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
اولين صندوق منطقه اي حمايت از توسعه بخش كشاورزي كشور در سيستان تشكيل ميشود
هوشنگ محمدي مدير توسعه و بهره وري صندوق توسعه كشاورزي كشور در جلسه هماهنگي تشكيل اين صندوق كه در محل مديريت جهاد كشاورزي شهرستان زابل برگزار شد گفت :صندوق منطقه اي سيستان با سرمايه اوليه ۶۰ميليارد ريال و با مشاركت ۵ شهرستان( زابل،هيرمند،نيمروز،هامون وزهك)به مركزيت زابل تشكيل خواهد شد وي با اشاره به ميزان ارزش ۲۶۰۰ميليارتوماني توليدات كشاورزي منطقه سيستان افزود هدف از تاسيس اين صندوق را كه با تجميع منابع توليدكنندگان و مشاركت دولت ميباشد، تقويت حجم و كيفيت سرمايه گذاري اعلام نمود. در اين نشست مقرر گرديد هيات اجرايي صندوق ظرف مدت يكماه تشكيل گردد. اين صندوق امسال در منطقه سيستان تاسيس خواهد شد شايان ذكر است اين صندوق در قالب ماده ۱۲قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي و به صورت شركت سهامي خاص به ميزان ۴۹درصد مشاركت دولت و ۵۱درصد مشاركت بهره برداران بخش كشاورزي تشكيل مي شود. در اين نشست مديران جهاد كشاورزي حوزه سيستان، مدير عامل صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان،مدير هماهنگي ترويج كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي وجمعي از روساي ادارات ترويج جهاد كشاورزي نيز حضور داشتند.

تعداد بازديد اين صفحه: 157
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.