صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
تاكيد بر اقتصادي بودن الگوي كشت در توسعه بخش كشاورزي سيستان وبلوچستان
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان عصر امروز۱۳ابانماه در نشست بررسي طرح‌هاي توسعه اي بخش كشاورزي استان گفت :آنچه امروز براي توسعه همه جانبه بخش كشاورزي ضروري است معرفي الگوي كشتي است كه براي كشاورزان اقتصادي باشد دكتر زورقي با اشاره به توانمندي هاي زراعت و باغباني، شيلات و دامپروري ومنابع طبيعي استان افزود چهار فصل بودن اقليم استان فرصتي است تا با همكاري وبرنامه ريزي همه بهره برداران، كارشناسان بخش كشاورزي وتحقيقات ومساعدت همه مسئولين، كشاورزي استان به سمت كشاورزي اقتصادي پيش برود وي با توجه به محدوديت منابع آبي استان به مسئولين تحقيقات تاكيد كرد كار تحقيقاتي مدون در بخش كشاورزي وتوليد حياتي است و تلاش تحقيقات واجرا در بخش كشاورزي مي‌بايست به افزايش عملكرد سوق پيداكند رئيس سازمان جهاد كشاورزي توسعه عملكردي در واحد سطح، توسعه گياهان دارويي وسيستم هاي نوين آبياري با بهره‌گيري از ذخاير ژنتيكي خاص و بومي استان را از مهمترين برنامه هاي توسعه اي بخش كشاورزي سيستان وبلوچستان برشمرد وي با اشاره به طرح عظيم انتقال آب بالوله دشت سيستان گفت :طرح ۴۶هزار هكتاري آينده بخش كشاورزي سيستان است وبا اجراي كامل اين طرح انتقال آب مطمئن با جديدترين امكانات آبرساني به پاي گياه خواهد رسيد دكتر زورقي تكميل چرخه توليد در استان را مهم واساسي برشمرد وگفت گستره كار در بخش كشاورزي سيستان وبلوچستان با توجه به وسعت واقليم آن وسيع است همراهي كارشناسانه ۳مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي وشيلاتي وايستگاهاي تحقيقات موجود در استان بيش از پيش براي توسعه همه جانبه كشاورزي استان الزامي است گفتني است در اين نشست دكتر بازرگان معاون پژوهش وفناوري ومعاونين پژوهشي مؤسسات تحقيقاتي سازمان تحقيقات، آموزش وترويج كشاورزي وزارت جهادكشاورزي ،دكتر زورقي رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان ،مسئول حوزه نمايندگي ولي فقيه ومعاونين و مديران ستادي سازمان جهاد كشاورزي استان،رؤساي مراكز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان حضور داشتند

تعداد بازديد اين صفحه: 209
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.