صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
ماموريت هاي جديد سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي در ساماندهي دامداري ها
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان در نشست بررسي ساماندهي دامداريهاي روستايي، عشايري وغير صنعتي گفت در راستاي اجراي تبصره ۴ماده ۵قانون نظام جامع دامپروري كشور وبراساس دستورالعمل اجرايي جديد كه از سوي وزارت جهادكشاورزي ابلاغ شده عمده وظايف ساماندهي دامداريهاي روستايي، عشايري وغير صنعتي به سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي محول شده است. دكتر زورقي مواردشمول ساماندهي دامداري‌ها كه اخيرا برعهده سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي گذاشته شده را واحدهاي پرورش و نگهداري دام سبك شامل گوسفند و بز، دام سنگين شامل گاو، گاوميش، شتر واسب، آبزيان زينتي وخوراكي، طيور وساير ماكيان بومي وواحدهاي پرورش و نگهداري كرم ابريشم برشمرد وافزود متقاضيان وبهره برداران براي صدور كارت شناسايي وثبت اطلاعات و تمديد كارت شناسايي مي‌بايست از طريق سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان ويا دفاتر شهرستاني اين سازمان اقدام نمايند وي تصريح كرد پرورش دهندگان زنبور عسل براي صدور شناسنامه زنبورداري به اتحاديه شركت تعاوني زنبورداران و دامداران عشايري براي صدور كارت شناسايي دامداري عشايري به شركت تعاوني عشايري شهرستان مراجعه كنند. رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان خاطر نشان ساخت ؛ از اول خرداد ماه سال جاري اين دستورالعمل در استان اجرايي مي‌گردد. وي از همه دست اندركاران بخش كشاورزي استان ومديران عامل اتحاديه ها خواست اطلاعات لازم را دراختيار بهره برداران قرار دهند. شايان ذكر است نشست كميته ساماندهي دامداريهاي روستايي، عشايري وغير صنعتي باحضور رئيس ومعاونين و مديران ستادي سازمان جهاد كشاورزي، مديران كل ادارات وشركتهاي وابسته سازمان در محل سازمان جهادكشاورزي استان برگزار گرديد.

تعداد بازديد اين صفحه: 330
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.