صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
برداشت برنج در ديار نيكان و نخل

 

برنج ، دومين محصول استراتژيك  كشاورزي  بعد از خرما در شهرستان هاي نيكشهر، قصرقند و سرباز  در جنوب استان پهناور سيستان و بلوچستان به شمار مي رود. محصولي كه نياز مبرمي به آب دارد و شايد براي خيلي ها باعث شگفتي باشد كه استان گرم و خشكي مثل سيستان و بلوچستان از  معدود استان هاي توليد كننده برنج در كشور باشد.

اقتصاد اوليه كشاورزان منطقه مبتني بر خرماست و كشت ساير محصولات به صورت  تلفيقي و در فصول مختلف سال متفاوت است. به طور مثال در يك زمين كشاورزي علاوه بر نخل كه كشت اصليست برنج ، يونجه ، شبدر ،باقلا و شنبليله نيز كشت مي شود.

اگر چه حدود بيست سال  شهرستان نيكشهر و استان سيستان و بلوچستان  درگير خشكسالي بود و خسارات جبران ناپذيري به بخش كشاورزي وارد شد اما نواي كشت برنج  با بارش هاي دو سال اخير شور و شوقي وصف ناپذير را به اراضي كشاورزي در نيكشهر برگرداند.

آب مورد نياز براي كشت برنج در جنوب سيستان بلوچستان توسط قنوات تامين مي شود و اراضي تحت پوشش اين قنوات مشخص و ميزان آب هر زمين نيز تعيين شده است و به همين دليل  ميزان كشت و نوع محصول به ميزان آبدهي قنوات وابسته است و در شرايط ترسالي اراضي تا دو بار الي سه بار زير كشت برنج مي روند.

مدير جهاد كشاورزي نيكشهر مي گويد : اراضي مستعد براي كشت برنج در شهرستان نيكشهر٣۵٠٠ هكتار مي باشد كه با توجه به بارندگي هاي قابل توجه دو سال اخير  ۸۵۰ هكتار از مزارع كشاورزي اين شهرستان كشت برنج اختصاص يافته است.

وي با اشاره به اينكه در شهرستان نيكشهر امكان كشت و برداشت دو نوبت برنج در يك قطعه زمين در يك سال زراعي وجود دارد، گفت: مرحله نخست كشت برنج از بهمن آغاز مي‌شود و اسفند ماه زمان انتقال نشاء به زمين اصليست و زمان برداشت آن نيمه‌ي نخست خردادماه انجام مي‌شود و در كشت دوم زمان خزانه‌گيري از نيمه‌ي دوم خرداد ماه تا نيمه‌ي نخست تيرماه و زمان انتقال نشا به زمين اصلي از نيمه‌ي دوم تيرماه تا نيمه‌ي دوم مردادماه و زمان برداشت از اواخر شهريور آغاز و تا اول مهرماه انجام مي‌شود.

مدير جهاد كشاورزي نيكشهر افزود: در كشت نخست ارقام پرمحصول و اصلاح شده با طول دوره‌ي رشد ۸۵ تا ۹۵ روز شامل شفق، شيرودي، ندا و نعمت با متوسط عملكرد ۵۵۰۰ كيلوگرم در هكتار و در كشت دوم ارقام محلي با طول دوره‌ي رشد ۱۱۰ تا ۱۳۰ روز شامل صدري، چمپا و سياه با متوسط عملكرد ۲۳۰۰ كيلوگرم در هكتار صورت مي پذيرد..

وي پيش‌بيني كرد تا پايان فصل برداشت بيش از ۳۵۰۰ تن شلتوك برداشت شود و بيشتر محصول برداشت شده در سطح شهرستان نيكشهر مصرف و مازاد آن به شهرستان‌هاي هم‌جوار ارسال مي‌شود.

حبيب رئيسي تصريح كرد: ۱۲۷۰ نفر در كار كاشت داشت و برداشت برنج در سطح شهرستان نيكشهر مشغول فعاليت هستند

تعداد بازديد اين صفحه: 737
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.