صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
چاره انديشي براي آب اندك چاهك ها با اجراي طرح هاي تحقيقي وترويجي
مدير جهاد كشاورزي شهرستان زابل گفت با توجه به خشكسالي هاي پي درپي وكمبود شديد آب با همكاري كشاورزان اين شهرستان وبا بهره گيري بهينه از آب اندك چاهك ها نسبت به اجراي طرح‌هاي تحقيقي، تر ويجي محصول زراعي گندم، جو و كينوا در سطح ۲۰هكتار اقدام نموده ايم. سيد رضا موسوي افزود با هدف توسعه وترويج طرح‌هاي اقتصادي و زود بازده يك سايت الگويي توليد سير، عدس و باقلا نيزدر بخش مركزي زابل راه اندازي شده است. مدير جهاد كشاورزي شهرستان زابل اذعان داشت اين شهرستان داراي ۲۲هزار هكتار اراضي قابل كشت است ولي براثرخشكسالي درسال جاري فقط حدود پانصدهكتارآنهم بابهره گيري ازآب چاهكهابه زيركشت رفته است. شايان ذكراست درشهرستان زابل ۱۳۰۰حلقه چاهك كشاورزي وجودداشته كه متاسفانه براثرخشكسالي وعدم جاري شدن آب درمنطقه ووزش طوفانهاوحركت شنهاي روان وريزگردهاEcآب آنها بالارفته وكشاورزان درحال حاضرازآب تعدادششصدحلقه چاهك بادبي دودهم(۲/.)ليتربرثانيه براي كشت وكارازآنها بهره ميگيرند.

تعداد بازديد اين صفحه: 103
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.