صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
روز مزرعه كلزا در شهرستان ايرانشهر برگزار شد.
روز مزرعه كلزا با همكاري مركز تحقيقات كشاورزي بلوچستان و مديريت جهاد كشاورزي ايرانشهر در روستاي سركهوران برگزار شد. مديرهماهنگي ترويج كشاورزي سازمان جهادكشاورزي سيستان وبلوچستان اظهارداشت: در راستاي طرح تسريع انتقال يافته هاي تحقيقاتي و ارتقاي سطح علمي و آگاهي فني و آشنايي بيشتر كارشناسان اجرايي و كشاورزان با نحوه مديريت مزارع كلزا اين كارگاه آموزشي برپا شد. بهزاد شهركي افزود: در اين كارگاه مدعوين با ارقام مناسب براي كاشت، تاريخ مناسب كاشت، الگوي كاشت، بيماري ها و آفات كلزا آشنا شدند. وي ادامه داد: هدف از برگزاري اين آيين فراهم كردن زمينه بحث و تبادل نظر بين محققان، كارشناسان و تسهيل گران روستايي در خصوص كشت كلزاست. شهركي گفت: اين كارگاه آموزشي به مدت يك روز و با حضور 50 نفرازكارشناسان وبهره برداران برگزارگرديد.

تعداد بازديد اين صفحه: 95
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.