صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
۵ هزار هكتار گندم بصورت مكانيزه در شهرستان خاش كشت شده است.
مدير جهاد كشاورزي شهرستان خاش در حاشيه بازديد از مزارع كشت پاييزه اين شهرستان گفت : با آغاز فصل كشت پاييزه در سال زراعي جاري ۶هزار هكتار از مزارع سطح شهرستان خاش به زير كشت گندم خواهد رفت حميدرضا كبداني افزود تاكنون ۵هزارهكتار گندم در اين شهرستان به صورت مكانيزه كشت شده و اين روند تا اوايل ديماه همچنان ادامه دارد وبه منظور حمايت از گندمكاران دو هزار تن انواع كود شيميايي تهيه وبه زارعين تحويل شده است وي با اشاره به سه ونيم تن ميانگين توليد گندم در هرهكتار تصريح كرد بخش‌ نوك آباد و بخش مركزي عمده مناطق كشت گندم در شهرستان خاش ميباشند.ارقام سيوند،خليل،شبرنگ،بهاران،پارس، سارنگ وارقام محلي ارقامي هستند كه كشاورزان اين شهرستان به كشت آن مبادرت دارند.

تعداد بازديد اين صفحه: 90
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.