صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
اختصاص 100 ميليارد تومان اعتبار به بخش آب وخاك سيستان وبلوچستان
مدير آب، خاك و امور فني مهندسي سازمان جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان گفت: امسال 55 ميليارد تومان اعتبار ملي و 45 ميليارد تومان اعتبار استاني براي مديريت آب و خاك سيستان وبلوچستان تصويب شده است. محمدحسن يادگارزايي بااشاره به خشكساليهاي چند ساله سيستان وبلوچستان گفت: از مجموع اعتبارات ملي، 44 ميليارد تومان به مجهز شدن زمين هاي كشاورزي به سامانه هاي آبياري نوين و پنج ميليارد و 500 ميليون تومان آن به احيا و مرمت قنوات استان اختصاص خواهد يافت. وي افزود: سال گذشته پنج هزار هكتار از زمين هاي كشاورزي استان با اعتبارات تخصيص يافته به سامانه آبياري نوين مجهز شده است و امسال پيش بيني مي شود با تخصيص اعتبارات اعلام شده 10 هزار هكتار ديگر نيز به مجموع 33 هزار هكتار كنوني افزوده شود. يادگارزايي با بيان اينكه درحال حاضر يك هزار و 925 رشته قنات با 2 هزار و 327 كيلومتر طول در اين استان وجود دارد گفت : 10 ميليارد تومان از اعتبارات استاني امسال به احياء و مرمت قنوات و مابقي به ساخت جاده دسترسي به مزارع، پوشش انهارو حفر چاهك تخصيص مي يابد.

تعداد بازديد اين صفحه: 199
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.