صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
بهره گيري از گياه خارشتر براي تعليف دام در سيستان وبلوچستان
خار شتر گياهي است خودرو در مناطق كويري، مقاوم به خشكي وبا ارزش غذايي مناسب براي تعليف دام، ميانگين توليد پروتئين بين ۸تا ۱۴درصد واز نظر توليد انرژي ووجود عناصر مفيد شبيه يونجه ميباشد معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان گفت با توجه به استعداد هاي بلقوه استان در دامپروري، ايجاد سايت هاي الگويي براي كشت وتوسعه خارشتر وگياهان شورپسندبراي تامين انرژي و پروتئين مورد نياز دام يكي از برنامه هاي بخش كشاورزي در استان ميباشد محمدرضا بنداني در جريان بازديد از برداشت خار شتر از سايت الگويي خارشتر در زهك افزود با مشاركت موسسه خيريه جهت براي اولين بار بوسيله دستگاه موور اقدام به برداشت گياه خارشتر نموده ايم وبا توجه به ميزان تراكم تا ۸تن در هكتار علوفه خشك قابل استحصال است. وي تصريح كرد هرچند اين گياه در اراضي زراعي يك گياه مهاجم محسوب مي‌شود ولي توسعه اين گياه در مراتع وبرداشت آن مي‌تواند كمك شاياني به تامين علوفه دامهاي منطقه نمايد بنداني اذعان داشت وفور اين گياه در مراتع استان و برداشت بموقع آن مي‌تواند ضمن تعليف دام، كاهش هزينه هاي توليد براي دامداران را رقم بزند شايان ذكر است در حال حاضر سيستان وبلوچستان داراي ۳ميليون و۷۰۰هزار واحد دامي است وگوشت قرمز توليدي در استان نقش بسزايي در تنظيم بازار كشور دارد

تعداد بازديد اين صفحه: 137
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.