صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
روزهاي پاياني فصل برداشت گندم در سيستان و بلوچستان
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان گفت: برداشت نخستين خوشه هاي طلايي گندم در استان بدليل بارندگي بهمن واسفند ماه سال گذشته، از فروردين ماه سال ۱۳۹۸در مزارع شهرستان سرباز آغاز شد.دهمرده سطح زير كشت گندم سال زراعي جاري سيستان و بلوچستان را ۳۲هزارو ۱۵۰ هكتار عنوان كرد و افزود: تاكنون برداشت گندم در بيش از۲۴ هزار هكتار از مزارع كه عمدتا در شهرستانهاي سرباز دلگان وايرانشهر بوده به اتمام رسيده وبرداشت گندم در شهرستانهاي خاش ومنطقه سيستان نيز اخيرا اغاز شده است. وي ادامه داد:۱۵۰دستگاه كمباين مهاجر و بومي در برداشت گندم به كشاورزان سيستان و بلوچستان نموده اند . معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان با اشاره به خريد مازاد بر مصرف از كشاورزان گفت: امسال ۱۱مركز خريد گندم شامل ۶مركز توسط تعاون روستايي و پنج مركز توسط غله و خدمات بازرگاني در استان راه اندازي وتاكنون ۱۵۵۰۰تن گندم نيز از كشاورزان خريد كرده وبه سيلوها منتقل كرده اند وي افزود :امسال در برنامه است ۳هزارتن گندم بذري مورد نياز فصل كشت سال آينده را از كشاورزان استان خريداري كنيم، در اين راستا از ابتداي فصل برداشت، ۱۳۵۰ تن گندم بذري توسط شركت خدمات حمايتي استان ويك شركت توليد كننده بذر بخش خصوصي از زارعين سيستان و بلوچستان خريداري شده است.گندم بذري با توجه به طبقه بذري ۱۵ تا ۲۰ درصد بالاتر از گندم نان خريداري ميشود. شايان ذكر است در سال زراعي گذشته ۳۰ هزار و ۵۶۷ تن گندم از گندم كاران توسط اداره كل غله و سازمان تعاون روستايي به ارزش ۴۱ ميليارد تومان خريداري شد

تعداد بازديد اين صفحه: 109
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.