صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
تحقق وعده جهادي وزير جهاد كشاورزي
وزير جهاد كشاورزي دوم دي ماه در سفر به سيستان از اجراي مالچ پاشي در كانون ريزگردها تا يك هفته بعد از سفرش خبر داد كه با گذشت زمان تعيين شده، عمليات مالچ پاشي در اين كانون ها آغاز شد. مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري گفت: عمليات مالچ پاشي سطوح تپه هاي ماسه اي محدوده كانون بحراني نياتك در شمال روستاهاي محمد شاه كرم، بامري، جهانگير، كود و زينل به مساحت هزار و ۲۰۰هكتار نظارت كارشناسان ستادي و شهرستاني آغاز شد و با جديت تا اجرايي شدن كامل تعهدات ادامه خواهد يافت. عبدالباسط پاكزادبا بيان اين كه اعتبار اين پروژه بيش از ۸۰ميليارد ريال است افزود: منطقه سيستان تحت تاثير سه كانون بحراني فرسايش بادي است كه كانون بحراني نياتك يكي از اين سه كانون بحراني و به نام شنزار ميانكنگي (نياتك) معروف است. اين كانون با سطحي حدود ۱۰۰هزار هكتار اراضي كشاورزي، بستر خشكيده درياچه هامون و قسمت وسيعي از عرصه هاي مسكوني، تجاري و... زهك را تحت تاثير قرار داده است كه با انجام اين عمليات، قسمتي از كانون ريزگردها تثبيت و از خسارت هاي وارده به راه هاي مواصلاتي، اراضي كشاورزي و مناطق مسكوني محدوده مورد نظر جلوگيري مي شود.

تعداد بازديد اين صفحه: 103
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.