صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
كشت ۴٠٠ هكتار شبدر برسيم در نيكشهر

مدير جهاد كشاورزي شهرستان نيكشهر گفت  شبدر برسيم از نباتات علوفه اي  است كه همساله از اوايل  مهر ماه تا اواخر آبانماه در منطقه كشت مي‌گردد.

حبيب رئيسي اظهار داشت با توجه به شرايط آب و هوايي  نيكشهر  وساز گاري اين محصول  بطور متوسط ۵چين قابل برداشت ميباشد ودر هر هكتار يكصد تن علوفه تر توليد مي‌گردد.

وي پيش بيني كرد در سال زراعي جاري  بيش از ۴٠٠ هكتار از زمين هاي كشاورزي به زير  كشت شبدر برود

مدير جهاد كشاورزي شهرستان نيكشهر تصريح كرد شبدر برسيم در تناوب ساير محصولات زراعي  كشت وعلاوه بر تأمين علوفه دام در حاصلخيزي خاك نيز موثر است

شايان ذكر است  شبدر برسيم دربخش هاي مركزي، لاشارو بنت كشت وعلوفه توليد شده علاوه بر تامين نياز شهرستان  به شهرستان هاي  چابهار وكنارك نيز ارسال مي‌شود.


تعداد بازديد اين صفحه: 701
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.