صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
خريد گندم مازاد برمصرف از كشاورزان استان از مرز 42 هزار تن گذشت.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان سطح زيركشت گندم استان را 76 هزار و650 هكتار اعلام كرد وخاطر نشان ساخت: از ابتداي فصل برداشت گندم دراستان بالغ بر 45 هزار هكتار از اراضي گندم استان برداشت شده است. رضا نجفي رشد60 درصدي خريد گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل را اشاره كرد و افزود: امسال تا كنون بيش از40 هزار تن گندم مازاد برمصرف از كشاورزان استان خريداري و به سيلوهاي سطح استان حمل شده است. وي قيمت خريد تضميني گندم را از قرار هر كيلوگرم 13000 هزار ريال عنوان كرد و خاطر نشان ساخت: طي سال جاري تا كنون 546 ميليارد ريال به گندم كاران پرداخت شده است. رئيس سازمان كشاورزي استان سيستان و بلوچستان افزود: در اين مدت يك هزار و700 تن گندم بذري از كشاورزان خريداري شده است.

تعداد بازديد اين صفحه: 257
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.