صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
۲۵۰۰تن انار از شهرستان مرزي ميرجاوه راهي بازار مصرف مي‌شود
مدير جهاد كشاورزي شهرستان ميرجاوه گفت بعد از خرما ، انار مهمترين محصول باغي شهرستان ميباشد كه سطحي بالغ بر ۳۰۰هكتار را به خود اختصاص داده است محسن كهرازهي افزود از سطح ۲۲۰هكتار باغات انار بارور شهرستان پيش بيني مي شود حدود ۲۵۰۰تن انار توليد وروانه بازار مصرف گردد وي عمده ارقام انار شهرستان را رقم هاي سنگاني،بزماني،ميخوش،بي دانه شيرين برشمرد وگفت برداشت انار در شهرستان از اواسط شهريور اغاز و تا پايان مهرماه ادامه دارد و به طور متوسط از هر هكتار تا ۱۱ تن برداشت ميشود وي راه اندازي واحد فرآوري را براي اين منطقه ضروري دانست و اظهار كرد بيشتر انارستان ميرجاوه در بخش لاديز ميباشد.

تعداد بازديد اين صفحه: 120
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.