صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
روز مزرعه ميوه‌هاي سردسيري در روستاي جمچين شهرستان خاش برگزار شد
روزمزرعه ميوه هاي سردسيري امروز دوشنبه هفدهم تيرماه با حضور جمعي از بهره برداران ،كارشناسان ومسئولين جهاد كشاورزي استان سيستان و بلوچستان در شهرستان خاش برگزار گرديد. مديرهماهنگي ترويج كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان در خصوص هدف از برگزاري روز مزرعه در سطح استان گفت : به منظوراستفاده از توان علمي پژوهشگران ارشد سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي ودراختيار قرار دادن آخرين دستاوردهاي علمي و پژوهشي به بهره برداران بخش كشاورزي استان ،روز مزرعه را كه يكي ازمؤثرترين تكنيكهاي آموزشي و ترويجي است باحضور بهره برداران، كارشناسان پهنه و محققين در شهرستان هاي استان برگزارمينماييم وي افزود بدليل اينكه شهرستان خاش بيشتر ين سطح زير كشت ميوه‌هاي سردسيري را داراست برگزاري روز مزرعه ميوه هاي سردسيري در اين منطقه برنامه ريزي واجرا گرديد شايان ذكر است شهرستانهاي خاش،ميرجاوه وزاهدان عمده مناطق كشت ميوه هاي سردسيري استان مي باشند. محصول زرد آلوي استان به دليل شرايط هواي مناسب بعنوان زودرس ترين زردآلوي كشور محسوب مي شود در سيستان وبلوچستان ۱۰۴۰هكتار باغ زردآلو است كه ۷۶۴هكتار آن بارور وساليانه حدود ۷۶۶۰تن ميوه زردآلو توليد مي‌شود.

تعداد بازديد اين صفحه: 195
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.