صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
نماينده مردم سيستان در مجلس شوراي اسلامي: حجتي را به عنوان مردي روشنفكر، متدين و چهره خستگي ناپذير كار وتلاش در عرصه هاي مختلف مي شناسم
نماينده مردم سيستان درمجلس شوراي اسلامي درنشستي بارئيس سازمان،معاونين ومديران سازمان جهادكشاورزي سيستان وبلوچستان كه درمحل سالن جلسات اين نهاد برگزارگرديد حمايت قاطع خود راازعملكرد محمودحجتي وزيرجهادكشاورزي اعلام كرد. حبيب ا... دهمرده نماينده مردم سيستان درمجلس شوراي اسلامي بامثبت خواندن عملكرد اين وزراتخانه دربخش هاي مختلف كشاورزي اظهارداشت:بارها ازعملكرد مثبت حجتي درصحن مجلس حمايت كردم واين بارهم حمايت قاطع خود را ازعملكرد وزير جهادكشاورزي اعلام مي كنم چراكه من وي را به عنوان مردي روشنفكر،متدين وچهره خستگي ناپذير كار وتلاش درعرصه هاي مختلف مي شناسم. وي از طرح 46 هزارهكتاري آبرساني بالوله به مزارع دشت سيستان به عنوان يكي ازبزرگترين طرح هاي كشوريادكردوافزود: بااجراي اين طرح درمناطق سيستان شاهدرفع مشكل كمبود منابع آبي دربخش هاي كشاورزي هستيم. دهمرده ضمن تاكيد براهميت اين طرح گفت:طرح آبرساني به مزارع سيستان يكي ازضروريات اين منطقه به شمارمي رودچراكه نيازاصلي كشاورزان وجود آب كافي براي كشاورزي است واين طرح باعث ثبات شغلي كشاورزان سيستاني مي شود.

تعداد بازديد اين صفحه: 207
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.