صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
تاكيد بر اجراي طرح هاي آب و خاك درشوراي آب و كشاورزي شهرستان فنوج
تاكيد بر اجراي طرح هاي آب و خاك درشوراي آب و كشاورزي شهرستان فنوج

ظهر شانزدهم ديماه شوراي آب كشاورزي فنوج باحضور رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان ،فرماندار، بخشداران وجمعي از مديران دستگاه‌هاي اجرايي ونمايندگان كشاورزان شهرستان فنوج درمحل فرمانداري اين شهرستان برگزار گرديد دراين نشست رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان با اشاره به مشكلات ناشي از خشكسالي در بخش كشاورزي گفت براي برون رفت و مقابله با خشكسالي مي‌بايست توسعه طرح‌هاي كم آب بر در دستور كار قرار داده وبا اجراي سيستمهاي نوين آبياري راندمان مصرف آب را به حداكثر برسانيم با توجه به محدوديت منابع آبي توسعه افقي در برنامه نداريم تلاش براي افزايش عملكرد و توليدات است مجتبي پيري افزود در توسعه باغات خرما جايگزيني ارقام پر بازده واقتصادي بجاي ارقام كم بازده را برنامه ريزي كرده در همين راستا در سال جاري طي دومرحله ۶۰هزار اصله نهال خرماي پيارم بصورت يارانه دار بين كشاورزان توزيع كرده ايم وي گفت براي حمايت از كشاورزي و كشاورزان استان در اين شرايط سخت خشكسالي تامين نهاده براي محصولات استراتژيك،ارائه تسهيلات بانكي كم بهره، توسعه صنايع تبديلي وتكميلي، توسعه بيمه محصولات كشاورزي، توسعه طرح‌هاي كوچك تامين آب وتجهيز اراضي به سيستم‌هاي نوين آبياري ،بازسازي قنوات وتوسعه كشت گياهان دارويي را در برنامه كاري سازمان جهاد كشاورزي استان قرار داده‌ايم . رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان در اين نشست تصريح كرد بزودي مركز جهاد كشاورزي كوتيج در اين شهرستان تجهيز و راه اندازي خواهد شد مشتاق احمد ريگي فرماندار شهرستان فنوج در نشست كارگروه آب و كشاورزي اين شهرستان با اشاره به استعدادهاي شهرستان در توسعه گياهان دارويي ، توليد خرما ومركبات، پرورش شتر گفت مهم‌ترين دغدغه خشكسالي شديد درمنطقه ميباشد كه خسارات سنگيني به بخش كشاورزي وزندگي روزمره مردم وارد نموده است وي در اين نشست خواستار تامين اعتبار بيشتر براي احياي قنوات، توسعه فعاليت‌هاي آبخيزداري ،بيمه محصولات كشاورزي، تعيين وتكليف چاههاي كشاورزي ورفع مشكل سوخت چاههاي كشاورزي وراه اندازي مركز جهاد كشاورزي كوتيج شد. مدير جهاد كشاورزي شهرستان فنوج با اشاره به توانمنديهاي بخش كشاورزي شهرستان گفت ۶۴۵۰بهره بردار در بخش كشاورزي مشغول فعاليت مي‌باشند و از ۵۴۰۰هكتار اراضي زراعي و باغي، ۴۰۰هكتار آن مجهز به سيستم هاي نوين آبياري شده است . خرما و مركبات عمده محصولات باغي و يونجه، تنباكو و باقلا عمده محصولات زراعي شهرستان ميباشد.وي ۷۶هزارراس دام بز وگوسفند، ۸۰۰نفر شتر، ۴۰۰راس گاو وگوساله، ۳واحد پرورش مرغ گوشتي صنعتي با توليد ۴۰۰تن درسال راازظرفيت‌هاي دام و طيور شهرستان برشمرد. محمد اكرم هودياني افزود ۳۲۷رشته قنات و۱۳۰چشمه درمنطقه بدليل خشكسالي بشدت كم آب شده ومشكلات زيادي براي كشاورزان ايجاد كرده است. وي تصريح كرد در دوساله اخير بيش از ۲ميليارد و۷۰۰ميليون تومان اعتبار صرف فعاليت هاي آب وخاكي، مرمت و بازسازي قنوات وتوسعه باغات شهرستان فنوج شده است.


تعداد بازديد اين صفحه: 123
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.