صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
بادمجان و فلفل از اراضي شهرستان سراوان به بازار رسيد
مدير جهاد كشاورزي شهرستان سراوان گفت : كشاورزان سراواني در سال زراعي جاري ٥١ هكتار از اراضي خود را به كاشت بادمجان و ٢٠ هكتار را به كاشت فلفل اختصاص دادند. كاشت اين گياهان در دي ماه بصورت خزانه و در اواخر اسفند و اوايل فروردين ماه به زمين اصلي منتقل ميشوند. برداشت محصول نيز از اوايل تابستان اغاز ميشود. شيرزاد كمالي پيش بيني كرد ازاين سطوح ١٣٧٧ تن بادمجان و ٣٠٠ تن فلفل برداشت به بازارهاي مصرف برسد. وي افزود بيشترين سطح زير كشت بادمجان و فلفل شهرستان در بخشهاي جالق ومركزي ميباشد. شايان ذكر در سال زراعي جاري بيش از ۳هزار هكتار از اراضي شهرستان به زير كشت محصولات زراعي رفته واز اين سطح بيش از ۳۴هزارتن محصول توليد مي‌شود.

تعداد بازديد اين صفحه: 149
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.